วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

บันทึกครั้งที่ 13 มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

    

 มิวเซียมสยาม หรือ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบโต้ตอบโดยใช้ตัวละคร ๗ ตัว เป็นตัวกลาง มิวเซียมสยามดูแลโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
     มิวเซียมสยาม ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่เน้นจุดมุ่งหมายในการแสดงตัวตนของชนในชาติ ซึ่งจะทำให้ผู้ชมได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าของชาวไทย โดยเน้าไปที่กลุ่มชนในเขตบางกอก หรือที่เรียกในปัจจุบันว่า กรุงเทพมหานคร เป็นสำคัญ เนื่องจากตัวมิวเซียมสยามนี้ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่มิได้หมายความว่าถ้าเป็นคนไทยต่างจังหวัด จะไม่สามารถมาเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์นี้ได้ เพราะสิ่งที่จัดแสดงอยู่ในมิวเซียมสยามนี้แสดงถึงความเป็นมาของชนชาติไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผ่านการนำเสนอด้วยสื่อผสมหลายรูปแบบ ทำให้มีความน่าสนใจ และดึงดูดใจผู้เข้าชมได้เป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังตั้งอยู่ในสถานที่สวยงาม

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2550 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “มิวเซียมสยาม” เนื่องในโอกาสที่มิวเซียมสยามได้จัดตั้งแล้วเสร็จ ในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา โดยมีคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และแขกผู้มีเกียรติ เฝ้ารับเสด็จ หลังจากพิธีเปิดเป็นช่วงของการทดลอง “เทคโนโลยี” และทดสอบการดำเนินงานภายในพิพิธภัณฑ์ให้กับ หน่วยงาน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนถึงวันเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบวันที่ 2 เมษายน 2551

ที่มา http://museumsiam.com/aboutไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น